Funktioner

Home Funktioner

Ett paket av lätt-tillgängliga funktioner för att på plats eller per distans installera och övervaka analog och digital kabel-TV samt DOCSIS 3.0.

Felsök och långtidstesta efter de riktigt svåra intermittenta felen på plats eller genom distansanvändningen, helt unik för sin klass. Med H30 kan du garantera högsta kvalitet alltid, oavsett om du finns på plats eller är iväg. Med H30 får du tillgång till alla de verktyg du behöver behöver för att garantera kvaliteten både i analoga och digitala TV-system samt för DOCSIS 3.0 tjänster i näten.

Kombinationen av vår kraftfulla realtidsteknik och oslagbart enkla handhavande gör H30 till det perfekta verktyget för tekniker och ingenjörer med uppgift att installera och sköta även framtidens kabel-TV system.

linea

H30 Series Välj ditt instrument och upplev alla dess funktioner

Förbindelse

Steg efter steg Steg efter steg får du en “pass/fail” indikation allteftersom modemet hittar, förbinder sig med och registreras hos CMTS’n, samtidigt som du får del av alla kritiska parametrar längs vägen. Följ med i mätningarna och få bekräftat när modemet först hittar en “downstream” kanal och därefter en “upstream” kanal. Efteråt kommer själva konfigurationen såsom adressen från DHCP-servern, tid från TOD-servern, och hela konfigurationsfilen med registreringsinformationen.

h30d3_connection

Mätningar

Vid första ögonkastet Du får också en summerad “pass/fail” visning på upp till 8 “downstream” och 4 “upstream”-kanaler samtidigt. Väljer du en av kanalerna kan du se alla viktiga mätvärden samtidigt på skärmen. Välj en av fabriksinställningarna eller gör en egen profil för att att få lämplig nivå på trösklarna för godkännande på “pass/fail”. Alla relevanta detaljer för en given kanal får du på en skärmbild, inkluderande modulation, symbol hastighet, frekvens, nivå, MER samt BER både före och efter felkorrigering.

h30d3_measurements

Hastighetstest

Speedometer Denna funktion mäter hastigheten, både uppströms och nedströms i DOCSIS nätverket. För denna mätning krävs tillgång till en FTP-server som måste vara konfigurerad av användaren (URL, file, get/put, user, password). Denna funktion visar IP-modemet i DOCSIS-nätverket och den maximalt framförhandlade hastigheten (DS/ US). När du startar en “speed test” kommer värdet att fortlöpande uppdateras.

h30d3_througput

Modem Emulation

Building a bridge This function sets the H30 to be used as a DOCSIS modem and to use it to give to another device a connection to the DOCSIS network via the H30’s ethernet port. This feature shows the connection status of the modem as well as the instantaneous speed and the size of the data sent through the modem.

h30d3_emulation

Spektrum Analysator

2.5MHz to full span Spektrum i H30 ger tillgång till områdena: 2.5, 6.25, 12.5, 25, 62.5, 125, 250, 500MHz, 1GHz och fullt span, men också en funktion med en autojusterad referensnivå. Instrumentet med sin realtidsprocessing gör det möjligt att se alla signalavvikelser. Du kommer att bli förvånad, inte bara över nogrannheten utan också detaljrikedomen i denna kompakta och bärbara spektrumanalysator. Verkligen det optimala verktyget för felsökning och identifiering av störningar, utstrålning eller annat som kan påverka kvaliteten på den distribuerade signalen.

Try it today!
11.spectrum-analyzer

Kanal information

Ju mindre desto bättre! Ibland räcker ett snabbt ögonkast och det svåra blir enkelt. Den mycket avancerade kanalmätningsoptionen i H30 kommer automatiskt att detektera typ av kanal, visa video/Audio, V/A, och C/N för analoga signaler, samt i digital mode, Effekt, C/N, MER, Pre-BER, och Post-BER . Alla dessa mätresultat visas med bara en knapptryckning, inklusive “pass/fail”-färgerna där du själva kan förkonfigurera vilka värden som ska vara godkända eller ej. Detta gör användningen av H30 föredömligt enkel, till och med för den minst erfarna installatören i teamet.

Try it today!
12.single-channel

Pass/Fail indikator

En snabb blick räcker! Det är enkelt att minimera installations-misstag med instrumentets Pass/Fail indikator, ett grafiskt verktyg för att snabbt skapa förståelse för mätresultatet. Flera olika nivåer finns att välja på för att definiera var “godkänt-värde” ska ligga, helt beroende på vad som ska mätas: huvudcentral, bredbandsförstärkare, nätverk, överlämningspunkter, lägenhet/villa, etc. Förutom ett antal fördefinerade värden, går det också att själv bestämma önskade värden för när signalen ska få status “godkänd”.

Try it today!
13.quality-checkmarks

Tilt Funktion

Alltid i balans Att kasta en snabb blick på signalnivån över ett specifikt frekvensområde gör det enkelt att ställa nivåer eller tilta signalen. Fortsätt att verkligen gå på djupet med ditt instrument och felsök bland enskilda bärvågor och läs av rött, gult eller grönt för att konstatera om allt är OK. Valfritt nummer mellan 2–12, analog-, digital- eller DOCSIS-kanal kan mätas med hjälp av Tilt-funktionen, och du kan till och med välja vilken bärvåg du vill ha som referenspunkt när du ska bestämma tiltningen mellan kanalerna i mätningen.

15.tilt_

Konstellations-visning

Optimera det digitala Konstellationsvisning är ett grundläggande verktyg för installatören när det handlar om att mäta på QAM-modulerade signaler. Konstallationsdiagrammet bidrar till att lokalisera brus, fasbrus och andra störningar, som alla har en stor påverkan på signalkvaliteten eller som framöver kan skapa fel och kräva service. Genom att visuellt inspektera storlek och form i konstellationsmatrisen kan man som tekniker enkelt identifiera bakgrunden till problemen.

16.constellation

System Scan

Förbered instrumentet med just dina kanaler Hitta, identifera och spara kanalerna i ditt eget distributionsnät med den snabba “Capture Plan”- funktionen. Välj sedan någon av dina personliga kanalplaner och starta en scanning av alla enskilda analoga och digitala kanaler i real-tid för att bl.a. bestämma frekvensgången i systemet. Även i System Scan-funktionen bestämmer du själv nivåerna för färg/godkännande och du kommer mycket överskådligt att se om mätningen visar på grönt, gult eller rött, dvs godkänd, tveksam eller underkänd, helt efter de krav operatören har ställt upp för sitt nät. För installatören är detta ett snabbt och ett föredömligt överskådligt sätt att visa kvaliteten på nätet, inkluderande BER och MER värden av den valda kanalen.

17.scan_

CSO & CTB

Djupdykning i det analoga Kabel-TV-näten finns som regel lokaliserade i tättbebyggda regioner och över stora geografiska områden. Detta gör det nödvändigt att kaskadera ett stort antal förstärkare, vilket ofta är orsaken till att kvaliteten sjunker under vad som bedöms vara acceptabla nivåer. Andra ordningens blandningsprodukter (CSO) och tredje ordningens blandningsprodukter (CTB) är de kvalitetsparametrar man vanligtvis analyserar med sitt H30, för att säkerställa den bästa möjliga kvaliteten för abonnenter som vill titta på analoga signaler.

20.ctb_

Voltmeter & Hum

För alla dina behov Glömt ta med voltmeter…? Inga problem, H30 hjälper dig även med detta! H30 kommer också att ge dig en procentsats på signalens “Hum” vilket hjälper dig med diagnosen på alla de problem som felaktigheter eller överbelastning i nätdelar kan skapa.

hum

Returtrafik och Ingress Scan

Max, medel och topp Det är viktigt att hitta och identifiera problemen inom returtrafiken, redan innan kunderna drabbas. Dåligt skärmad koaxialkabel och dåliga anslutningar är de vanligaste felkällorna för skapande av Ingress brus som ofta adderas till den riktiga returvägssignalen, genererad av ett stort antal abonnenter. Dessa adderade störningar och blandningsprodukter är den vanligaste felkällan för avbrott t.ex i returvägens datatrafik, så inget kan vara mer värdefullt än ett instrument med Ingress Scan för analys av returvägen.

ingress-scan-en

Datalogg

Spara och ladda ned Närhelst du mäter eller letar efter möjliga problemkällor, går det att spara mätningar eller signalparametrar för att i efterhand analysera dessa eller bara för att ha tillgång till dem för din rapport eller för användning vid senare tillfällen. Mätningarna är också användbara för träningsändamål.

Try it today!
datalog

Tilt mätning

Spåra impedansfel och reflektioner Du har rensat upp i nätet genom att få ned C/N-nivån till rimlig nivå, ingress och impuls brus är under kontroll, förstärkarnas framväg och retur har balanserats och det mesta fungerar tillfredsställande bra. Men, problem kvarstår! Vissa modem i delar av nätet har fortfarande problem eller kanske dina höga QAM-kanaler inte är så bra som du skulle önska… En möjlig felkälla är mikroreflektioner, reflektioner, eller eko’n . Impedansfel uppstår överallt: kontakter, förstärkarnas ingång/utgång, passiva enheters ingång/utgång och även i själva kabeln. I H30 använder du “QAM auto-equalizer” filtret för att få kontroll på denna typ av störningar i anläggningen. Ditt H30’s tilt/equalizer analys funktion visar på nivån av equalizer-koefficienter i realtid, vilket hjälper dig att sätta tummen på varje möjlig missanpassning i distributionssystemet som kan orsaka problem nu eller på sikt.

equalizer

Service Info

Identifiera MPEG info Vill du veta vilket programinnehåll det finns på en specifik QAM-kanal? H30’s “Service Info feature” berättar för dig!
Förutom en kort beskrivning av denna service, får du också del av viktiga parametrar som NIT, PAT och TSID för kanalen, och för det individuella programmet/tjänsten får du SID/PID, encoderingstyp, upplösning och bit-rate för både audio och video. Information som kan komma till stor nytta för dig när du felsöker i din encoderkonfiguration.

21.info3_

IP Speed Test

Dubbelt kontrollerad anslutning Behövs en snabbtest av ditt data-nätverk från HC’n eller från abonnentens sida? Med H30’s “IP Speed Test” kan du testa dina grundläggande nätverksparameterar utan att behöva plocka fram din laptop. Detta inkluderar hastigheten både upp och ned, samt ping-tid och statistik på förlorade paket.

22.speed-test3